طراحی قالب فورج

در روش فورج قطعه اولیه که همان لقمه است را باید شکل دهی و رسیدن به ظاهر مورد نظر در میان دو نیمه قالب قرار داد و با نیروی زیاد و در عین حال آرام بصورت مداوم به آن ضربه وارد می کنند. لقمه در بین قالب، با توجه به نیرویی که به آن وارد می شود، فرم داخل قالب را به خود می گیرد. فلزهایی که در بیرون قالب هستند، با ضربه از قطعه جدا می شوند و دور ریز قطعه فورج را تشکیل می دهند.
موضوع مطلب امروز کاوه ساخت همان قالب هایی است که باعث شکل گیری فلز و رسیدن آن به ظاهر مورد نظر می شوند. طراحی قالب فورج به آگاهی از استحکام و انعطاف پذیری قطعه کار، حساسیت آن به آهنگ و دمای تغییر شکل، ویژگی های اصطکاکی و پیچیدگی شکل قطعه کار نیاز دارد. واپیچش قالب بر اثر بارهای زیاد فورج نکته مهمی است. مهم ترین قاعده در طراحی قالب فورج این است که قطعه در جهت کمترین مقاومت جریان پیدا می کند؛ بنابراین قطعه کار باید طوری شکل داده شود که حفره های قالب را کاملا پر کند.

طراحی قالب های آهنگری

در یک قطعه کار به دقت پیش شکل دهی شده، ماده نباید به آسانی به صورت پلیسه جاری شود، الگوی جریان دانه باید خوب باشد و برای کاستن از ساییدگی، لغزش اضافی در فصل مشترک قالب-قطعه کار باید به حداقل برسد. انتخاب شکل های میانی تجربه قابل ملاحظه ای لازم دارد و مستلزم محاسبه سطح مقطع در هر وضعیت فورجینگ است. پیش شکل دهی یکی از موارد تاثیرگذار در طراحی قالب فورج است.

روش ساخت قالب

روش ساخت قالب

ساخت قالب های فورج مسیر متفاوتی را در تاریخ صنعت قالب سازی طی کرده است. این سیر تاریخی از روش های سنتی فرزکاری شروع شده و سپس با کاربرد روش های نوین ماشین کاری الكتروفیزیكال توسعه یافته است، ولی به دلیل کند بودن ماشین کاری الكتروفیزیكال امروزه از روش های مدرن ابتدا خشن کاری با فرز و سپس ظریف کاری یا پولیش کاری یا ماشین فرز سریع انجام می شود. این ماشین تیغه فرز را با سرعت 11000 تا 51000 دور در دقیقه روی سطح قالب حرکت داده و قادر است با سرعت برشی زیاد مقادیر زیادی از ماده را در کمترین زمان ماشین کاری کند.
سطح ماشین کاری شده در این روش بسیار صاف و صیقلی است. در نتیجه فرایند طراحی و ساخت الكترود ماشین کاری الكتروفیزیكال حذف می شود و هزینه ساخت قالب و ماشین کاری کاهش پیدا می کند. روش های ساخت قالب را می توان به سه دسته زیر تقسیم کرد:

روش سنتی ساخت قالب فورج

این روش خود نیز در 5 مرحله انجام می شود، اول از همه خشن کاری با ماشین فرز معمولی یا همان کپی تراش هیدرولیكی است. سپس نوبت به ظریف کاری با ماشین فرز یا کپی تراش هیدرولیكی می رسد. در مرحله سوم نوبت پولیش کاری با سوهان و سنباده است. سپس عملیات حرارتی و آبكاری و در آخرین مرحله پولیش کاری با سنباده اتفاق می افتد.

ساخت قالب فورج با ماشین کاری الكتروفیزیكال

دومین روش برای ساخت قالب فورج با ماشین کاری الكتروفیزیكال است. این روش نیز مانند اولی 5 مرحله دارد. اول از همه خشن کاری با ماشین فرز معمولی، کپی تراش هیدرولیكی یا CNC است، مرحله دوم ظریف کاری با ماشین فرز معمولی، کپی تراش هیدرولیكی یا CNC است. سومین مرحله ادامه مرحله دوم است، و دوباره ظریف کاری با سوهان و ماشین کاری الكتروفیزیكال است. سپس عملیات حرارتی و آبكاری را انجام داده و در آخر پولیش کاری با سنباده یا ماشین کاری الكتروفیزیكال است.

ساخت قالب فورج با روش های مدرن

آخرین روش ساخت قالب فورج با روش های مدرن است.

ساخت قالب فورج با کاوه ساخت

ساخت قالب فورج با کاوه ساخت

فرایند ساخت قالب های فورج به نقشه قالب بستگی دارد. مراحل تهیه قالب های فورج در کاوه ساخت را در ادامه برای شما شرح می دهیم. اول از هر چیزی برای ساخت قالب کاوه ساخت اقدام به دریافت نقشه قطعه از سفارش دهنده کرده و سپس مهندسان و متخصصان کاوه ساخت به محاسبه و تهیه نقشه گرم قطعه و قالب اقدام می کنند. پس از آن مراحل شكل دهی، تعیین و مشخص کرده و قالب را طراحی می کنند. در آخر متخصصان کاوه ساخت طرح قالب را به کارگاه قالب سازی منتقل کرده و اقدام به ساخت محصول سفارشی مشتری می کنند.

سوالات متداول طراحی قالب فورج

برای طراحی قالب فورج به چه کارهایی نیاز است؟
طراحی قالب فورج به آگاهی از استحکام و انعطاف پذیری قطعه کار، حساسیت آن به آهنگ و دمای تغییر شکل، ویژگی های اصطکاکی و پیچیدگی شکل قطعه کار نیاز دارد.
مهم ترین قاعده در طراحی قالب فورج چیست؟
مهم ترین قاعده در طراحی قالب فورج این است که قطعه در جهت کمترین مقاومت جریان پیدا می کند؛ بنابراین قطعه کار باید طوری شکل داده شود که حفره های قالب را کاملا پر کند.